Stadtregatta

2008

Ausschreibung - E-Mail - Meldeergebnis

2007

E-Mail -Ergebnis Finale - Photos

2006

Ergebnis

2005

Meldeergebnis - Ergebnis Vorlauf 1 / Vorlauf 2- Ergebnis Finale - Photos

2004

Ausschreibung - Meldeergebnis - Ergebnis Vorlauf - Ergebnis Finale

2003

Ausschreibung - Ergebnis Vorlauf - Ergebnis Finale

2002

Ausschreibung - Meldeergebnis - Ergebnis